Polityka efektywności energetycznej

Efektywna ochrona środowiska, w tym liczne postawy proekologiczne są współcześnie bardzo respektowane przez władze większości krajów europejskich. Jednym z działań, które są aktywnie prowadzone w tym zakresie jest ograniczanie zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych, głównie tych, które stanowią cenne źródło energii.

Jednym z postanowień wprowadzonych w życie na rzecz skuteczniejszej ochrony złoży energetycznych jest Dyrektywa Unii Europejskiej z 2002 roku, odnosząca się między innymi do świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Rozsądne dysponowanie zasobami energetycznymi, przykładowo węgla kamiennego, można osiągnąć między innymi, poprzez działania mające na celu redukcję zużycia energii w różnego typu budynkach.

Obok wprowadzenia świadectw energetycznych, poczyniono także ustalenia dotyczące minimalnego pułapu energetycznego przewidzianego dla nowo budujących się lokali. Niezbędną czynnością stało się także regularne sprawdzanie działania i wydajności urządzeń związanych z poborem energii, jak na przykład klimatyzatory, czy wentylatory.