Decydując się na outsourcing warto wiedzieć, że jest wiele dobrych skutków zlecania zadań firmom zewnętrznym, jednak outsourcing niesie za sobą także wiele zagrożeń.

Warto przed podjęciem decyzji o zleceniu zadań dobrze skalkulować wszystkie plusy i minusy zlecenia zadań, których jest niewątpliwie dużo.

Często największym zagrożeniem jest to, że firma zlecająca może ponieść dość duże koszty w związku ze zleceniem danego zadania.

Szczególnie często takie zagrożenie ma miejsce w przypadku, gdy firma zleca zadanie dość specjalistyczne, które może zrelizować osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie, a to jak wiadomo generuje dość duże koszty.

Biorąc pod uwagę czynnik finansowy, warto podkreślić, że firma zewnątrzna może także ponieść pewne koszty.

Jeśli bowiem firma zlecająca nie będzie w stanie zapłacić wystarczającej sumy pieniędzy, wówczas firma zewnętrzna może przyjąć zlecenie, jednak pod warunkiem obniżenia jakości realizacji zadania zleconego.

Co może okazać się niekorzystne dla firmy zlecającej.