Robotyzacja i automatyzacja w budownictwie

Nowoczesne budownictwo, pomimo, iż jest działalnością wykonywaną w bardzo trudnych i tak do końca, nieprzewidywalnych warunkach, zaczyna też korzystać z dwóch, bardzo nowoczesnych rozwiązań, jakimi jest automatyzacja oraz robotyzacja. Na czym polega robotyzacja i automatyzacja i jaka jest między nimi różnica, oraz jakie zastosowanie mają w budownictwie? Otóż automatyzacja polega na tym, iż maszyny zamiast człowieka samodzielnie wykonują daną pracę a człowiek sprawuje nad nimi tylko kontrolę.

bezpieczeństwo i BHP W naszej ofercie są nowe mieszkania na sprzedaż Marki czyli bliskie sąsiedztwo Warszawy

Jest to działanie schematyczne i powtarzalne. Robotyzacja różni się od automatyzacji pod tym względem, iż zaprogramowana maszyna sama wykonuje zleconą pracę, jednakże potrafi dostosować się do zmieniających warunków osiągając przy tym zamierzony efekt.

Branża budowlana wykorzystuje i robotykę i automatykę do swoich potrzeb, natomiast na pewno nie w takim zakresie, jak na przykład branża produkcyjna. Budowa dróg, tuneli czy też innego rodzaju prace naziemne pozwalają na wykorzystywanie wspomnianych rozwiązań będących przecież bardzo nowoczesnymi.