Porównanie wełny mineralnej skalnej i szklanej

Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym pochodzenia mineralnego. Ma zastosowanie w budownictwie przy izolacjach termicznych. Wełna mineralna dzieli się na wełnę skalną oraz wełnę mineralną szklaną.

Jakie są jednak podobieństwa i różnice między wełną skalną a szklaną? Pierwszą zauważalną różnicą między wełną skalną a szklaną jest izolacyjność cieplna. W tym przypadku znacznie lepiej wypada wełna szklana. Pod względem izolacji akustycznej oba rodzaje wełny mineralnej wyglądają podobnie.

Charakteryzują się dużą chłonnością akustyczną, małą sztywnością i skutecznym tłumieniem wewnętrznej energii akustycznej. Wełny mineralne szklane cechują się jednak lepszą pochłanialnością dźwięku niż wełny skalne. Jeśli natomiast chodzi o odporność na ogień, to w tym przypadku lepsza okazuje się wełna mineralna skalna.

Pod względem nasiąkliwości oba rodzaje wełny wypadają podobnie – włókna szklane oraz skalne są zlepiane substancjami, zapewniającymi im hydrofobowość. Porównując wytrzymałość na ściskanie, zdecydowanie lepiej sprawdza się w tym przypadku wełna skalna, charakteryzująca się dużą gęstością.