Pamiętaj o swojej odpowiedzialności

Często zdarza się tak, że firmy zlecające zadania w ramach outsourcingu utożsamiają to z przelewem odpowiedzialności na firmę zewnętrzną. To bardzo niebezpieczne podejście, bowiem może być bardzo zgubne w skutkach.

Dlaczego? Przede wszystkim ma na to wpływ fakt, że zlecając zadania wciąż mamy wpływ na jakość wykonania tych zadań. Pamiętaj o tym, że twoja firma jako zleceniodawca może nadzorować wykonanie zadania przez firmę zewnętrzną.

I może żądać wyższej jakości usług od firmy zewnętrznej. Firmie, która wykonuje zadanie powinno zależeć na tym, by wykonać je jak najlepiej.

Jednak to firma zlecająca może stracić najwięcej w przypadku nienależytego wykonania zadania. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedzialnej firmy zewnątrznej.

W innym bowiem przypadku możemy żałować decyzji o zleceniu zadań firmie zewnątrznej. Obie firmy powinny pamiętać o tym, że są równorzędnymi podmiotami, dlatego na nich spoczywa jednakowa odpowiedzialność w kwesti wykonania zleconego zadania.