Nowoczesne budownictwo i jego przyszłość

Co nas spotka w kolejnych latach? W jakim kierunku zmierzać będą zmiany i przemiany zachodzące w budownictwie, w jakich kierunkach będzie ono podążać i co nam przyniesie? Czy to, co powstanie będzie obrazem i odzwierciedleniem naszej rzeczywistości? Czy pozostanie dla przyszłych pokoleń, jako obraz z przeszłości, może podziwiany, może potępiany? Któż to wie? Możemy przyjąć jednakże założenie, że każde czasy, każdy okres historyczny i modowy pozostawia po sobie spuściznę coś, co przetrwa wiele lat tworząc wspomnienie i wizualne odbicie określonych tendencji w kierunku których podążali ludzie. Tak właśnie tworzy się przecież historia, której oczywiście niemałą cząstką jest architektura, a co za tym idzie budownictwo.

Dzisiejsze rozwiązania kiedyś będą przecież przestarzałymi, zostaną zastąpione przez inne, nowsze i zapewne pozwalające na osiągnięcie ciekawszych i ekonomicznie i funkcjonalnie, efektów. Na tą chwilę obserwujmy zmiany i wykorzystujmy je dla własnych celów, dążąc do osiągnięcia i wygody i oszczędności.