Dorota Włoch – kobieta w polskim przemyśle miedziowym

Obserwując polski rynek pracy można zauważyć, że jest wiele wykształconych, kompetentnych kobiet. Co więcej, wiele z nich znajduje zatrudnienie w typowo męskich branżach. Przykładem jest historia Doroty Włoch, która pracuje na stanowisku menedżerskim w przemyśle miedziowym. Dorota Włoch jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednakże nie poprzestała na tym. Postanowiła podnosić swoje kwalifikacje i ukończyła również studia z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zanim objęła stanowisko prezesa zarządu w spółce KGHM ZANAM Sp. z o.

o., była wiceprezesem w zarządzie KGHM Polska Miedź SA. Doceniana jest za niebywałe umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów inwestycyjnych. Uważa się, że międzynarodowy rozwój oraz najnowocześniejsze rozwiązania wdrożone w KGHM Polska Miedź SA są w dużej mierze jej zasługą.

To właśnie dzięki temu zalicza się ją do grona najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce.