Cegła suszona

Cegła suszona to jeden z podstawowych materiałów budowlanych, wykorzystywanych głównie w krajach o gorącym klimacie. W języku polskim nazywa się ją „adobe” – termin ten wziął się z języka hiszpańskiego.

Surowiec ten zostaje poddany suszeniu na słońcu, a ponadto nie zostaje już wypalana. Upowszechniła się zwłaszcza w tych miejscach, w których obserwowano deficyt drewna, niezbędnego do wypalania cegieł.

Tworzy się ją z iłu, gliny albo też mułu, zmieszanego z trawą czy też słomą. Cegły te, jak większość tego typu materiałów, formuje się na kształt prostopadłościanu.

Zaletą suszonej cegły jest na pewno jej koszt, za wadę natomiast należy poczytać słabą odporność na wszelkiego rodzaju opady czy zbyt duże nagromadzenie wilgoci. Dobrze sprawdza się więc jedynie w miejscach o suchym, pustynnym klimacie.

Dawniej cegła suszona była wykorzystywana także w Polsce. Przydawała się zwłaszcza do stawiania domów wiejskich, posiadających drewniane, szkieletowe konstrukcje.

Do słynnych budowli, wykonanych z tego materiału, można natomiast zaliczyć starożytne przykłady z Mezopotamii, Indii, Rzymu oraz Grecji.